Nr.6 - Personale Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/13431

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal drøfte mulighed for opnormering af personale i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med den nye organisering skal havnefogeden varetage administrative opgaver, som tidligere har været varetaget af Rådhuset.


Det vurderes, at det vil være gavnligt for driften af Nivå Havn og Strandpark, hvis der varigt kan ansættes en havneassistent på deltid svarende til ca. 17 timer ugentligt.


Økonomi:

Den årlige udgift vil være ca. 175.000 kr. Det anbefales, at udgiften finansieres af de ca. 55.000 kr. der årligt har været overført fra Nivå Havn til Rådhuset for administrativ bistand. De resterende 120.000 kr. anbefales at blive finansieret af kontoen til nyanskaffelser, som i budget 2016 er på 326.000 kr. Budgettet til nyanskaffelser har været jævnt stigende de seneste år som følge af de øgede indtægter fra bådpladsleje (takstfremskrivningen).


Det er hensigten, at havneassistenten vil kunne løfte nogle af de opgaver, som Nivå Havn tidligere har betalt for til eksterne entreprenører.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At driftsbestyrelsen godkender varig ansættelse af havneassistent på deltid.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Administrationens indstilling godkendt.