Nr.5 - Gennemgang af styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/13131

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Orientering om vedtægterne for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark. Driftsoverenskomt og forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark er der blevet udarbejdet følgende styringsdokumenter:


  • Vedtægter for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark
  • Driftsoverenskomst mellem Fredensborg Kommune og Nivå Havn og Strandpark
  • Forretningsorden for driftsbestyrelsen for den organisatoriske enhed Nivå Havn og Strandpark

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At vedtægterne tages til efterretning
  2. At driftsoverenskomsten godkendes
  3. At forretningsordenen godkendes

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

  1. Vedtægterne blev taget til efterretning.
  2. Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler over for Byrådet, at det tilføjes i driftsoverenskomsten at lejeindtægterne fra bådpladsleje på land, erhvervslejemål og lejeindtægt for Fritidsfiskernes huse indgår som en del af havnens budget.
  3. Forretningsordenen blev godkendt.