Nr.10 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 16/13307

 
Anders Kabel, Allan Andersen

Beslutningstema

Havnefogeden orienterer om verserende sager, driften samt dagens gang.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er foretaget følgende arbejde på havnen siden 1. Feb. 2016:


 • Selvbetjeningsautomat er indkøbt, opsat og i drift.
 • Det nye administrative system CompusoftMarina er indkøbt, installeret og sat i drift.
 • Overvågningsudstyr til overvågning af selvbetjeningsautomat samt sydlig del af driftsbygningen er indkøbt, opsat og i drift.
 • Havnekontoret får ikke længere hjælp til, at modtage betaling for gæstepladsleje fra Nivå Havn Is og Grill (selvbetjeningsautomat). Tak for samarbejdet.
 • 23 solgte pladser
 • 10 sæsonpladser
 • Klapning er udført. 3310 m2 mod 1515 m2 i fjord.
 • Kran samt havnefartøj er serviceret.
 • Søsætning afsluttet. Enkelte både mangler.
 • Kontrol af pæle, vand-og elanlæg.
 • Kontrolopmåling af pladser.
 • Reparation er broklap på A-broen.
 • Sideafmærkning er udlagt og positioner kontrolleret.
 • Godkendelse af bådestativer.

Status på igangværende projekter:


 • Nyt grønt molefyr er ankommet og arbejdet med dets montering på eksisterende flange er påbegyndt. Fyret er godkendt og oplysninger er medtaget i efterretninger for søfarende. Billeder af den færdige installation eftersendes til rette myndigheder (fyrlisten).
 • Løbende udskiftning af gæstepladsskilte pågår.
 • Opkrævning for sæsonen 2016 er nært forestående. Kører gennem det nye system og dets KMD OPUS integration til Fredensborg Kommune.
 • Ramning af pæle. Arbejdet bestilt.
 • Reparation af el-standere pågår.
 • ”Kirkegården”.
 • Rømning af mastestativ ved Havnekontoret.
 • Projekt ”bådpladser”.
 • Belægning på p-pladserne.
 • Udbedring af skavanker på Pingvinernes badebro. Egenbetaling.
 • Udarbejdelse af serviceaftale med NSPV
 • Planering af trekantsareal.
 • Oprydning/indsamling af stativer samt klodser på parkeringsarealerne.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 20-05-2016

Orienteringen er taget til efterretning.