Nr.5 - Mastekran

Sagsnr.: 16/1237

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte henvendelse fra medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen vedr. mastekranen i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Jørgen Winston Rasmussen ønsker, at Forretningsudvalget døfter nedenstående på mødet d. 1. februar 2016:


”Mastekranens top er forsynet med en stor rektangulær beskyttelseskrans. Den volder mange bådejere problemer, fordi den er i samme højde som deres båds mastetop, hvor der typisk er en VHF antenne og en windex.


Et medlem af Nivå Bådelaug mener, at det er muligt at udskifte kransen med en polstring bestående af 2 træstykker, som fastgøres direkte udenpå ståldelen omkring kædehjulet. Det fylder højst et par cm i tykkelse, og det vil løse problemet.


Hvis en udskiftning er teknisk mulig, bør den foretages, når der næste gang er rekvireret lift til kraneftersyn eller gerne før.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at den nye havnefoged og den nye driftsbestyrelse drøfter forslaget fra Jørgen Winston på et af deres møder.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget for Nivå Havn sender forslaget videre til drøftelse i den nye driftsbestyrelse for Nivå Havn.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Administrationens indstilling godkendt.