Nr.3 - Minimumskrav til bådstativer for at sikre både under storm

Sagsnr.: 16/1238

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal drøfte forslag til revision af ordensregler for Nivå Havn for at sikre både på land under storm.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket et punkt på dagsordenen vedr. sikring af bådstativer under storme. Administrationen har modtaget en lignende henvendelse fra en anden bådpladsejer på Nivå Havn.


Jørgen Winston Rasmussen nævner, at der under den seneste storm er væltet en båd på vinterpladsen og at enkelte bådejere ikke sørger ikke for forsvarlig understøtning af deres båd. Han bemærker, at manglende sikring af både er et tilbagevendende problem, som der bør gøres noget ved.


I ordensreglerne for Nivå Havn står følgende i § 1:


Intet fartøj må ligge for svaj i havnen. Ved fastgørelse til kaj, broer mv. skal fortøjningerne være af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.


Jørgen Winston Rasmussen foreslår, at emnet medtages i ordensreglerne for Nivå Havn og har nedenfor formuleret udkast til revision af § 1.

 

§ 1 Intet fartøj må ligge for svaj i havnen.

Ved fastgørelse til kaj, broer mv. er bådejeren ansvarlig for, at fortøjningerne er af en sådan art, at fartøjet ikke er til fare for øvrige fartøjer og trafikken i øvrigt.

 

Ved opstilling på land er bådejeren ansvarlig for, at båden er understøttet med forsvarligt dimensionerede bukke eller bådstativ. Understøtningen skal kunne hindre, at båden vælter i storm med vindstød af orkanstyrke.

 

Havnefogeden er bemyndiget til at afvise opstilling på land, hvis bukke eller bådstativer ikke skønnes at kunne hindre at båden vælter i storm med vindstød af orkanstyrke.

 

I henvendelsen fra den anden bådpladsejer opfordres der til, at Nivå Havn allerede nu gennemgår de nuværende bådes stativer og kontakter og rådgiver de bådejere, hvis installationer anses for farlige. Han bemærker, at der fortsat er både, som endnu står støttet af højst tvivlsomme støtter.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget drøfter forslag om revision af § 1 i Ordensreglerne for Nivå Havn.
  2. At forslag indgår i proces for drøftelse af styringsdokumenter for Nivå Havn og Strandpark
  3. At udvalget godkender, at Nivå Havn gennemgår de nuværende bådes stativer for at sikre, at bådene er understøttet med forsvarligt dimensionerede bukke eller bådstativ.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 01-02-2016

Ad punkt 1) Forslag drøftet.

Ad punkt 2) Administrationens indstilling godkendt.

Ad punkt 3) Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at det er havnefogeden, der er ansvarlig for at gennemgå de nuværende bådes stativer.