Nr.7 - Udnyttelse af græskant ved Restaurant Lagunens terrasse

Sagsnr.: 16/21001

 
Allan Andersen, Frank Leander

Beslutningstema

Driftsudvalget for Nivå Havn og Strandpark skal tage stilling til, om Restaurant Lagunen selv må varetage forskønnelse, pleje samt vedligeholdelse af den græskant, som støder op til stakittet, der omgiver restaurantens terrasse.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en anmodning fra Restaurant Lagunen, som ønsker at plante krydderurter samt sommerblomster med dækbark, i den græskant som omgiver restaurantens terrasse.


Det er i øjeblikket Nordsjællands Park og Vej, som varetager pleje og vedligeholdelse af den omtalte græskant.

Der er ikke tale om en udgift for havnen, da alle udgifter i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af beplantningen påhviler Restaurant Lagunen.


Administrationens bemærkninger

Administrationen har kontaktet Nordsjællands Park og Vej (NSPV), og de har ingen indvendinger over for tiltaget, så længe det ikke medfører ekstraarbejder.

Såfremt Driftsudvalget imødekommer anmodningen, skal der udarbejdes en skriftlig aftale med forpagteren af Restaurant Lagunen. Aftalen skal beskrive, hvilke forpligtelser forpagter har ift. renhold og ved evt. ophør af ordningen. Nivå Havn og Strandpark (NHS) skal til enhver tid kunne kræve arealet bragt til den i aftalen beskrevne tilstand.

Derudover bemærker administrationen det positive i Restaurant Lagunens engagement. Alle havnens brugere/foreninger/bådpladsejer er yderst velkommen til at komme med lignende initiativer.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark

Indstilling

1.    At Driftsbestyrelsen tager stilling til anmodningen fra Restaurant Lagunen.

2.    At såfremt Driftsbestyrelsen godkender Restaurant Lagunens anmodning, bemyndiges administrationen til at udarbejde en skriftlig aftale med forpagter af Restaurant Lagunen vedr. arealets vedligeholdelse som tillæg til gældende forpagtningsaftale.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-08-2016

Ad punkt 1) Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkender anmodningen.


Ad punkt 2) Administrationens indstilling godkendt.