Nr.6 - Mastekran

Sagsnr.: 16/21007

 
Allan Andersen, Frank Leander

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal tage stilling til henvendelse fra medlem af Driftsbestyrelsen, Jørgen Winston Rasmussen samt enkelte bådpladsejere vedr. mastekranen i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Jørgen Winston Rasmussen og flere bådejere ønsker, at Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark drøfter muligheden for at ombygge mastekranens top.

Mastekranens top er forsynet med en stor rektangulær beskyttelseskrans. Den volder mange bådejere problemer, fordi den er i samme højde som deres båds mastetop, hvor der typisk er en VHF antenne og en windex.

Et medlem af Nivå Bådelaug mener, at det er muligt at udskifte kransen med en polstring bestående af 2-3 stykker trykimprægneret træ, boltet på de eksisterende huller. Der skal ikke være større afstand mellem dem, end at de netop ikke hviler på nogen motordele, og de skal være ret brede/høje (min. 20-25 cm), som fastgøres direkte udenpå ståldelen omkring kædehjulet. Det fylder højst et par cm i tykkelse, og det vil ifølge bådpladsejeren (E020), Mogens H. Foder, løse problemet.

Hvis en udskiftning er teknisk mulig, bør den foretages, når der næste gang er rekvireret lift til kraneftersyn eller gerne før.

Økonomien kan indeholdes i indeværende års budget.

Hvis Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark imødekommer forslaget, anbefaler administrationen, at Mogens H. Foder er primus motor på projektet.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

1.    At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkender forslaget.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-08-2016

Administrationens indstilling godkendt.