Nr.5 - Definition på en jolleplads i Nivå Havn

Sagsnr.: 16/21285

 
Allan Andersen, Frank Leander

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal træffe beslutning om definition af en jolle, som kan ligge på en jolleplads i Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

I den daglige drift af Nivå Havn og Strandpark forekommer der ofte tvivl om definitionen på jolle. Det skaber splid i havnen, at der ikke er en fuldstændig klar definition af, hvilke typer samt størrelse af joller, der kan ligge på en jolleplads i Nivå Havn.

Administrationen anbefaler følgende definition:

En jolleplads med et indskud på 10.670 kr. i 2016 kan udelukkende tilbydes til fartøjer på 2 meter eller derunder i bredden og makimalt 18 fod i længden. Det er desuden et krav, at der ikke forefindes sovepladser/kabiner ombord. Et overdække i form af læskærm eller førerhus tillades.

Såfremt Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkender administrationens forslag, foreslås det, at definitionen skrives ind i REGLER FOR LEJE AF BÅDPLADS I NIVÅ HAVN OG STRANDPARK gældende fra d. 18/8 2016. Jollepladslejere i Nivå Havn og Strandpark, som er tildelt pladser før denne dato, kan ikke pålægges at overholde definitionen med eksisterende fartøjer/joller.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkender forslag til definition af jolle liggende på jolleplads i Nivå Havn og Strandpark.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-08-2016

Administrationens indstilling godkendt.