Nr.4 - Budgetforslag 2017 for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/21257

 
Allan Andersen, Frank Leander

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen skal godkende budgetforslag 2017 for Nivå Havn og Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, anbefaler havnefogeden enkelte justeringer af budget 2017 i forhold til budget 2016.


Havnefogeden anbefaler, at der bliver prioriteret midler til at ansætte havneassistent på fuld tid, i stedet for, som i dag, på deltid. Finansieringen sker fra forventede merindtægter fra bådpladsleje i vand samt færre udgifter til nyanskaffelser end budgetteret. Det er vurderingen, at

havneassistenten vil kunne løfte nogle af de opgaver, som Nivå Havn tidligere har betalt for til eksterne entreprenører.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og strandpark.

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark godkender budgetforslag 2017 for Nivå Havn og Strandpark.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-08-2016

Administrationens indstilling godkendt.