Nr.3 - Takster og indskud 2017 for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/18216

 
Allan Andersen, Frank Leander

Beslutningstema

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark skal godkende forslag til nye takster og indskud for 2017. Taksterne godkendes endeligt af Byrådet i selvstændig sag om borgerrettede takster for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Prisen for indskud/depositum for en bådplads i Nivå Havn og Strandpark reguleres årligt i forhold til udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2015 til juli 2016. Indskuddet for 2017 er fremskrevet med 0,5 pct.


Taksterne for leje af bådplads reguleres med KL’s pris- og lønskøn pr. 1. juni 2016, som er 1,93 pct.


Forslag til indskud og takster fremgår af bilag 1: Takster 2017 Nivå Havn og Strandpark.


Som det fremgår af takstbilaget, er der forslag til følgende nye takster for gæstepladssejlere:


Takst

Kr.

Dags pas autocampere og campingvogne

100

Halv dags billet

50

Polet til vaskemaskine og tørretumbler

20

Polet til servicebygning

20

Ret til søsætning/optagning af gæstebåde med vognmand

250


Taksterne for gæstelejemål fremskrives ikke for 2017, da det er mest hensigtsmæssigt, at det er ”runde” tal.


Som det også fremgår af takstbilaget, er taksten for vinterlejemål for gæstepladser i vand nedskrevet fra 5.871 kr. i 2016 til 3.000 kr. i 2017. Det er havnefogedens vurdering, at det vil være en økonomisk gevinst for Nivå Havn og Strandpark at sænke taksten, da mange bådpladsejere vælger at have deres båd liggende i en af nabo havnene, hvor taksten er væsentligt lavere. Det skal bemærkes, at der er udelukkende er tale om pladser i vand og ikke på land, hvor der ikke er ledige pladser i Nivå Havn og Strandpark.


Det er Byrådet, der godkender taksterne endeligt i selvstændig sag i november 2016 om borgerrettede takster for 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark anbefaler over for Byrådet, at forslag til takster for Nivå Havn og Strandpark for 2017 godkendes.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-08-2016

Anbefaler administrationens indstilling med den tilføjelse, at der på takstbladet tilføjes følgende:


Kontrolafgift ved brud på el-reglementet: 500 kr.

Depositum tvunget elmåler-kabel (bro A,D,E,F,G,H,K,S og X): 2000 kr.