Nr.11 - Budget og forbrug pr. 11. august 2016 for Nivå Havn og Strandpark

Sagsnr.: 16/12326

 
Allan Andersen, Frank Leander

Beslutningstema

Orientering om Nivå Havn og Strandparks driftsbudget og driftsforbrug pr. 11. august 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgår af bilaget, er budget og forbrug vedr. Nivå havn og Nivå Strandpark opgjort hver for sig.


Som det også fremgår af bilaget, er der balance mellem de budgetterede indtægter og udgifter for det, der udelukkende vedrører havnen. Det afsatte budget til Nivå Strandpark er finansieret af kommunen.

Kompetence

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 18-08-2016

At orientering tages til efterretning.