Nr.8 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

  • Plan-, Miljø og Klimaudvalg har på deres møde d. 8. september 2015 bedt administrationen om at igangsætte ny lokalplan for Nivå Havn.
  • Status for hørring af forslag til ny styrings- og ledelsesmodel for Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning.