Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til Forretningsudvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning


  • Formanden takkede for de frivilliges indsats med praktisk hjælp og med at få havnen til at fungere.

  • Udvalget foreslog, at man i fremtiden kigger på alternative muligheder for betaling af bådpladsleje.