Nr.5 - Budgetopfølgning pr. ultimo august 2015

Sagsnr.: 15/7673

 

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo august 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 73 pct. af det korrigerede budget pr. ultimo august 2015, hvilket er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år, hvor den var 76 pct.


På indtægtssiden ligger indtægterne på 97 pct. af korrigeret budget. Det skyldes, at indtægterne fra sommerleje er indtægtsført. Der udestår fortsat lidt indtægter fra gæstepladsleje samt indtægter fra vinterleje.


Som beskrevet i budgetopfølgningssagen i marts måned, er der nyanskaffelser i 2015 svarende til ca. 360.000 kr. (mastestativer og el-målere). Størstedelen af disse udgifter er bogført. Til trods for de relativt store nyanskaffelser i 2015 forventes det, at der bliver et overskud i 2015 svarende til det i regnskab 2014, som var 99.544 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Orienteringen taget til efterretning.