Nr.3 - Udpegning af to medlemmer til ansættelsesudvalg

Sagsnr.: 15/26025

 

Beslutningstema

Orientering om procedure og tidsplan i forbindelse med ansættelse af ny havnefoged samt udpegning af 2 repræsentanter fra Forretningsudvalget for Nivå Havn til ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Der skal ansættes en ny havnefoged for Nivå Havn som følge af, at Havnefoged Torben Zedeler har opsagt sin stilling med virkning fra 1. august 2015.

 

I perioden fra 1. august har der været følgende løsning:

 

  • Nuværende havneassistent er konstitueret som havnefoged 
  • Der har i sommerperioden været ansat en havnemedhjælp til at bistå den konstituerede havnefoged i weekend og ferie.
  • Der er købt administrativ bistand fra Rådhuset til at håndtere administrative opgaver med økonomi og betalinger samt henvendelser fra havnens brugere.
  • Der er købt bistand fra NSPV til praktisk klargøring til bådoptagning
  • Ansættelse af praktikant pågår

Proceduren for ansættelsen følger kommunens almindelige retningslinjer herfor. Der nedsættes et ansættelsesudvalg og jobopslaget annonceres på Fredensborg Kommunes hjemmeside samt på jobindex.

 

Den nuværende stillingsprofil for havnefogeden i Nivå Havn vil blive opdateret på baggrund af erfaringer samt med tanke på den nye organisering af Nivå Havn og Strandpark.

 

Forretningsudvalget anmodes om at udpege 2 repræsentanter, som skal repræsentere havnens brugere i ansættelsesudvalget.

 

Ansættelsesudvalgets sammensætning og rollefordeling:

 

Rolle

Institution

Navn

Ledelsesrepræsentant

Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Marie Bukh Dreier

Ledelsesrepræsentant

Center for Kultur, Idræt og Sundhed

Marianne Ingeholm Larsen

Politisk repræsentant

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Per Frost Henriksen

Brugerrepræsentant

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Udpeges

Brugerrepræsentant

Forretningsudvalget for Nivå Havn

Udpeges

Kollega

Nivå Havn

Havneassistenten

             

 

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1.    At Forretningsudvalget udpeger 2 repræsentanter til at deltage i ansættelsesudvalget.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Udvalget besluttede at udpege 3 repræsentanter til ansættelsesudvalget.


Udvalget udpegede Freddi Steffensen Nivå Tursejlere, Christian Caspersen Nivå Bådelaug og Allan Andersen Fritidsfiskerne