Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 24-09-2015

Godkendt.