Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til udvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

  • Der orienteres om proces for ansættelse af ny havnefoged og leder for Nivå Havn.

  • Besejlingen af Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At meddelelserne tages til efterretning.