Nr.5 - Anmodning om J80'ere fra andre havne i vintersæsonen

Sagsnr.: 15/32397

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til anmodning fra Nivå Bådelaugs kapsejladsudvalg om tilladelse til, at J80’ere fra andre havne kan ligge i havnen i perioden 1. november til 1. maj.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget nedenstående anmodning fra Nivå Bådelaug’s kapsejladsudvalg.


Anmodning

”Nivå Bådelaug afholder hver søndag i vinterhalvåret træningssejladser for alle medlemmer i klubbens J80 både. De ligger derfor i vandet hele vinteren. Træningen består af kapsejladser på en bane identisk til den bane som benyttes i Sejlsportsligaen. Nivå Bådelaug deltager med et hold i Sejlsportsligaen og træningen vil derfor bidrage til, at klubben kan gøre sig gældende i Ligaen. Yderligere sejles der med J80 i Sportsbådsligaen som forløber parallelt med Sejlsportsligaen.


Nivå Bådelaug er interesseret i, at flere J80’er kommer og deltager i sejladserne, da værdien af træningen øges med flere deltagere.


Både fra Tårbæk og Vedbæk har udvist interesse for at komme til Nivå og deltage i vintersejladserne.


Nivå Bådelaug vil derfor anmode om, at disse både kan ligge i Nivå havn fra 1. november til 1. maj for et beskedent beløb f.eks. 1157,- kr., som det koster fastliggere at ligge i havnen om vinteren.


Forudsætningen er, at bådene faktisk deltager i træningssejladserne og ikke blot er henlagt til opbevaring. Bådene kan ligge på de pladser, der anvendes af de af Bådelaugets både, som tages på land for vinteren.


Der er således tale om en indtægt for havnen uden nogle dermed forbundne omkostninger. Det betyder også, at vi tiltrækker sejlere fra andre klubber, hverver nye medlemmer og ikke mindst giver bedre træningsbetingelser for Nivå Bådelaugs medlemmer.”


Administrationens bemærkninger

Administrationen har fået uddybet ovenstående anmodning fra formanden for kapsejladsudvalget. Der er pt. tale om 1 båd, hvor det kunne være relevant med en plads i vintersæsonen. Forventningen er, at det maksimalt vil dreje sig om 3-5 både.


Såfremt Forretningsudvalget imødekommer anmodningen, skal den nye takst indarbejdes i taksterne for 2016. De borgerettede takster for 2016 (herunder takster vedr. Nivå Havn) godkendes af Byrådet d. 23. november 2015. Administrationen vil i sagen til Byrådet anbefale, at taksterne for 2015 fortsætter frem til 1. april 2016, hvor den nye styringsmodel for Nivå Havn træder i kraft. Taksterne fra 1. april 2016 vil blive behandlet af Byrådet i forbindelse med behandlingen af den endelige sag om ny styringsmodel for Nivå Havn i februar/marts 2016.


Såfremt Forretningsudvalget vil tillade F80’ere fra andre havne i vintersæsonen, vil administrationen fastsætte taksten til 1.157 kr. frem til den endelige takstvedtagelse for 2016 (gældende fra 1. april 2016). Derudover anbefaler administrationen, af hensyn til havnens sæsondrift, at J80’er bådene kan ligge i vandet fra 1. november frem til 1. april i stedet for til 1. maj.


Derudover bemærker administrationen, at det bør påhvile bådejerne selv at tilse bådene og selv sørge for opbevaring af evt. trailere. Opbevaring af både på land gør, at der ikke er plads til evt. trailere i Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At udvalget tager stilling til anmodningen fra Nivå Bådelaug.
  2. At Forretningsudvalget, såfremt de godkender Nivå Bådelaugs anmodning, tager administrationens takstfastsættelse på 1.157 kr. frem til 1. april 2016 til efterretning.