Nr.2 - Fastsættelse af Forretningsudvalgets møde i 2016

Sagsnr.: 15/32177

 

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal fastsætte mødedato for 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at Forretningsudvalget afholder møde mandag d. 1. februar 2016. Datoen er afstemt med udkast til udvalgskalender for 2016.


Administrationen foreslår, at mødet afholdes fra kl. 16.30-18.00 på Rådhuset.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender, at der afholdes møde i Forretningsudvalget mandag d. 1. februar 2016 kl. 16.30-18.00.