Nr.8 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Der var ingen meddelelser.