Nr.7 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer afgiver meddelelser til forretningsudvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Formanden orienterede om følgende:


-      Som forberedelse af kommunens 2020-plan afholdes bydelsmøder i de 4 bysamfund og i landdistriktet. For Nivå bysamfunds vedkommende afholdes mødet i Nivå Centeret den 9. maj kl. 13.

-      Bortforpagtning af Lagunen.

-      Der er forslag til ny organisering og ledelsesstruktur for Nivå Havn og Strandpark på vej. I den forbindelse vil der skulle afholdes et ekstraordinært møde i Forretningsudvalget for Nivå Havn. Der stiles efter at afholde mødet den 13. april eller et tidspunkt deromkring.