Nr.5 - Budgetopfølgning pr. ultimo februar 2015

Sagsnr.: 15/5640

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. ultimo februar 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 13 pct. af det korrigerede budget pr. ultimo februar 2015, hvilket er lidt højere end samme tidpunkt sidste år, hvor den var 8 pct., men lavere end ved et ensartet forbrug over året (16 pct. ved to måneders forbrug). At der er forbrugt mere på nuværende tidspunkt sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt, skyldes periodeforskydninger i forbruget. For eksempel er regningen for rengøring af toiletbygningen betalt (52.876 kr.), hvilket den først blev senere på året i 2013.


Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet væsentlige indtægter ind, da indtægter fra sommerpladsleje og gæstepladsleje først kommer ind i midten af 2015.


Der forventes følgende større nyanskaffelser i 2015, som er godkendt af Forretningsudvalget i 2014:


  • El-målere: 160.000 kr. (jf. sag 4 i referat af møde i Forretningsudvalget d. 30. september 2014)

  • Nye Mastestativer: 200.000 kr. (jf. sag 2 i referat af møde i Forretningsudvalget d. 20. november 2014)

Ovenstående nyanskaffelser kan betyde, at havnen kommer ud med et lille negativt regnskabsresultat for 2015. Havnens beholdning er pr. 31.12.2014 kr. 3.176.626.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Orienteringen taget til efterretning.