Nr.4 - Regnskab 2014

Sagsnr.: 15/4511

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget orienteres om regnskab 2014 for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Der vedlægges regnskabsresultat for 2014 som bilag. Regnskabet viser et nettoresultat på +99.544 kr. Midlerne overføres til havnens beholdning, som efter overførslen er på 3.176.626 kr.


I regnskab 2013 blev der overført 375.498 kr. til havnens beholdning. At der overføres færre midler i regnskab 2014 skyldes primært følgende:


  • Genopretning efter efterårsstormene i 2013
  • Investering i el-målere

Det har vist sig ikke at være nødvendigt at trække på havnens beholdning i 2014 til trods for de relativt store skader efter efterårsstormene i 2013.


Der er ikke tilført renter i løbet af 2014, da diskontoen (centralbankens ledende rentesats, som er af betydning for de private bankers ind- og udlånsrenter) i 2014 er nul.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Orienteringen taget til efterretning.