Nr.2 - Indkøb af nyt administrationssystem i Nivå Havn

Sagsnr.: 15/5645

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal godkende indkøb af nyt administrationssystem i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

På mødet i Forretningsudvalget d. 30. september 2014 orienterede havnefogeden om, at det var nødvendigt at indkøbe et nyt administrationssystem for at opfylde gældende regler. Denne orientering tog Forretningsudvalget til efterretning.


Havnefogeden samt kommunens administration har nu afdækket markedet for administrationssystemer i havne og har fundet et administrationssystem, som vurderes til at være den bedste løsning for Nivå Havn.


Administrationssystemet består af en række forskellige moduler og licenser.


Administrationen foreslår, at der købes enkelte moduler og licenser i 2015, som løbende implementeres i 2015. Når systemet har været i brug i et stykke tid, vil det blive vurderet, om det vil give mening at tilkøbe flere moduler og licenser.


Udgifter til moduler og licenser samt øvrige etableringsomkostninger fremgår af tabellen nedenfor:

Modul/licens

Etablerings-omkostninger 2015 (kr.)

Løbende årlige omkostninger pr. år. (kr.)

Løbende årlige omkostninger for 2015 - halvt år (kr.)

I alt 2015 (kr.)

Installation af basisprogram, ibrugtagning incl. 1 bruger licens

24.500

0

0

24.500

Timebooking (fx kranløft)

5.500

0

0

5.500

Løbende omkostninger for brug af basis program pr. år

0

             15.000

             7.500

7.500

Timebooking - løbende omkostninger pr. år.

0

               1.232

              616

616

Ansættelse af studentermedhjælp til implementering (ca. 3 uger på fuld tid)

13.320

0

0

13.320

I alt

43.320

16.232

8.116

51.436

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender, at der i 2015 afsættes 55.000 kr. til etablering af et nyt administrationssytem i Nivå Havn.
  2. At Forretningsudvalget godkender, at der fra og med 2016 årligt afsættes 20.000 kr. til løbende driftsomkostninger af det nye administrationssystem (licenser).

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 26-03-2015

Administrationens indstilling punkterne 1 – 2 vedtaget.