Nr.7 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.


Indenfor de økonomiske rammer arbejdes der med en løsning i forhold til varetagelse af de opgaver der er på havnen ind til, at en ny havnefoged er ansat:


  • Nuværende havneassistent konstitueres som havnefoged indtil videre. 
  • En studentermedhjælp ansættes i sommerperioden til at bistå havnefogeden i weekend og ferie.
  • Administrativ bistand tilkøbes fra Rådhuset til at håndtere administrative opgaver med økonomi og betalinger samt henvendelser fra havnens brugere.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Meddelelserne taget til efterretning.