Nr.5 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 15/17961

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (26. marts – 12. juni 2015)


 • Havnens vandanlæg er åbnet
 • Uddybning af indsejling med 1515 m2
 • Sikkerhed/service check på mastekran
 • Søsætning den 11. og 18. april, samt den 2. maj
 • Kontrol af agterpæle - 10 agterpæle er udskiftet
 • Oprydning/indsamling af stativer på P-pladser
 • Oprydning på P-pladser og Miljøhus
 • Udlægning af betonklodser på P-arealerne
 • Reparation af broer
 • Opkrævninger af sommerleje er udsendt
 • Sideafmærkningsbøjer er udlagt

Status på igangværende opgaver

De nye mastestativer er leveret og entreprenørs arbejde med støbning af fundamenter til stativerne er afsluttet. Den endelige etablering af græsarealet ved grillpladserne samt P-arealet, hvor de gamle mastestativer har været placeret, udføres først senere, da Økonomiudvalget har henstillet til, at der udvises tilbageholdenhed på alle områder af driften i resten af 2015 som følge af kommunens lave likviditet.


Mastestativet, som skal placeres på bagsiden af sejlklubbens materielhus, forventes færdiggjort inden 31/6-2015.


De nye grill er færdige og er taget i brug.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Orienteringen taget til efterretning.