Nr.4 - Projekt Vild med Vand

Sagsnr.: 15/16536

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget orienteres om muligheden for Vild med Vand projekt i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

På baggrund af en fælles ansøgning fra Dansk Sejlunion og FLID (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark) har Nordea-fonden besluttet at uddele otte millioner kroner til et Vild med Vand-projekt over en periode på tre et halvt år.


Målet med projektet er at åbne lystbådehavnene op, så langt flere danskere får let adgang til de mange oplevelser og aktiviteter, som havnene indbyder til (bilag med projektbeskrivelsen for Vild med Vand er vedhæftet sagen).

 

Vild med Vand handler både om at skabe nye aktiviteter i de enkelte havne og gøre eksisterende tilbud mere synlige og tilgængelige. Målet er, at 100 havne gradvist tilslutter sig projektet.

 

I løbet af september-oktober 2015 ventes de første Vild med Vand havne at blive udpeget. 

 

Organisering af Vild med Vand

Driften af Vild med Vand vil være forankret i en selvstændig projektorganisation med to medarbejdere. Det overordnede ansvar for projektet deles ligeværdigt i et partnerskab mellem FLID og Dansk Sejlunion.

 

Vild med Vand i Nivå Havn

Inden sommerferien vil alle FLID-havne og klubber modtage en invitation og et ansøgningsskema om at blive Vild med Vand havn.


Den vigtigste forudsætning for at komme med er, at havneadministration og sejlklub etablerer et Vild med Vand udvalg og samarbejder med havnens øvrige interessenter om at løfte projektet. Hvis der nedsættes et Vild med Vand udvalg i Nivå Havn, kan udvalget søge om midler fra en fælles aktivitetspulje, som er på ca. på 500.000 kr. årligt. Puljen går til at understøtte udvikling af nye aktiviteter og tilpasse eksisterende aktiviteter.


Tanken er, at det er Vild med Vand udvalget, der skal drive projektet, men at Gang i Fredensborg og Kommunens fritidsvejleder vil kunne indgå i samarbejder omkring aktiviteter, hvis der er brug for det. Kommunens administration vurderer, at Vild med Vand projektet kan være med til at skabe flere aktiviteter i Nivå Havn samt mere adgang til Nivås blå/grønne område.


Der har været et indledende møde mellem et medlem af Nivå Bådelaug, projektlederen for Gang i Fredensborg og Fredensborg Kommunes fritidsvejleder om muligheden for et Vild med Vand udvalg i Nivå Havn. Medlemmet fra Nivå Bådelaug vil undersøge med arrangørgruppen bag havnens dag i Nivå, om de er interesseret i Vild med Vand projektet.


Hvis brugerne på havnen ønsker at indgå i vild med Vand projektet, så anbefaler administrationen, at der nedsættes et Vild med Vand udvalg blandt brugerne på havnen og at havneadministrationen indgår i udvalget som medlem.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At Forretningsudvalget anbefaler, at brugerne på havnen nedsætter et Vild med Vand udvalg og at havneadministrationen indgår som medlem.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Administrationens indstilling vedtaget. Jørgen Winston Rasmussen vil tage initiativ til nedsættelse af et Vild med Vand udvalg.