Nr.2 - Ændring i regler for afregning af el-forbrug

Sagsnr.: 15/17959

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal godkende forslag til reviderede regler for afregning af el-forbrug samt taksten for el-forbrug.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget for Nivå Havn besluttede på deres møde d. 30. september 2014 at indføre nye regler for betaling af el-forbrug i Nivå Havn jf. bilag.


Efter at ordningen har fungeret en tid, anbefaler arbejdsgruppen (havnefoged Torben Zedeler, Freddi Steffensen, Jørgen Winston Rasmussen og Lars Andersen), som blev nedsat på møde i Forretningsudvalget d. 27. marts 2014, at der ændres i model 2, som er den model, hvor bådpladsen er konstant tilsluttet. Model 1 er uændret.


Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende regler gælder med virkning fra 1. juli 2015:


  1. Kortvarig tilslutning

Båden må kun være tilsluttet havnens el-anlæg, mens man opholder sig på båden. Når båden forlades, skal el-kablet fjernes fra el-standeren. Ved kortvarig tilslutning vil el-forbruget ikke blive faktureret.


I forbindelse med opladning af bådens akkumulatorer kan det dog aftales med ”havnekontoret”, at båden tilsluttes havnens el-anlæg fra kl.16.00 til næste morgen kl. 9.00, hvor el-kablet skal være fjernet fra el-standeren. I dette tidssum er det ikke et krav, at bådejeren er på båden.


Overholdes ovenstående ikke, kan bådejeren blive faktureret 50 kr. pr. påbegyndt døgn, medmindre andet er aftalt med ”havnekontoret”.

 

  1. Målt strøm sommer og vinter

Ønsker man konstant tilslutning og derved betale for det aktuelle forbrug, skal man være tilsluttet med et af havnens udleverede kabler med el-måler. Der betales 300 kr. pr. år for leje af el-måler og det kan udleveres i Havnekontoret. Beløbet opkræves sammen med den årlige betaling for el-forbrug.

 

El-aflæsning foretages af havnekontoret efter sommersæsonens ophør. De første 100 kWh faktureres ikke, men indgår i den årlige pris for bådpladsleje. Forbrug udover de 100 kWh vil blive faktureret og regning bliver fremsendt med Digital Post til bådejerens digitale postkasse (e-boks). El-prisen fremgår af ”Takster for Nivå Havn”, som findes på Nivå Havns hjemmeside

 

Det påhviler bådejeren at sikre, at kabel med el-måler ikke udsættes for overlast. Eventuelle omkostninger til reparation af kabel med el-måler vil blive faktureret bådejeren.

 

Erhvervsfartøjer samt både der benyttes til beboelse, kan kun være omfattet af de i punkt 2 beskrevne regler.


Taksten for el

Taksten for kWh fastsættes til 2,25 kr.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Kommunikation

De nye regler vil blive lagt på havnens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender ændringen i afregning af el-forbrug.
  2. At Forretningsudvalget godkender taksten på 2,25 kr. pr. kWh.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Administrationens indstilling vedtaget.