Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 
Lars Søndergaard

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 25-06-2015

Godkendt.