Nr.9 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmer orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Der orienteres om møde i Nivå Havn d. 15. september 2014 vedr. potentialeplan for Nivå Havn.


Medlem af Forretningsudvalget Jørgen Winston Rasmussen orienterer om lejeaftaler på Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 30-09-2014

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.