Nr.8 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 14/8569

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden sidst (12. juni - 15. september 2014).


·         Side afmærkninger og anduvnings bøje lagt ud

·         Løbende reparationer af broer

·         Sprøjtning af broer mod alger

·         Dankort automat og Nordea swipp etableret

·         Renovering af molehoveder ved indsejling

·         Hovedkabel mellem X og S broen er udskiftet (kabelbrud)

·         Ny affaldsplan udarbejdet (sag nr. 3)

·         Fælles bådoptagning er under forberedelse. Bådoptagningen er planlagt til 11.oktober, 18. oktober og 1. november

·         Mobilmast: Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 09-09-2014 om, at at der kan opsættes en mobilmast på op til 36 m højde i Nivå Havn (sagsnr.: 13/12587).

 

Igangværende opgaver


Vaskeri: Etablering af vaskeri i service bygningen vil komme til at koste ca. 32.000 kr. Etableres i starten af 2015, så det står klart til forårssæsonen.


Mastestativer: Tegninger er udarbejdet, og der er ved at blive indhentet priser.


Administrations system: For at opfylde gældende regler er det nødvendigt med et nyt administrations system. Der bliver kigget på forskellige løsninger.


Trådløst netværk Wi-fi til havnens fastlæggere og gæstesejlere: Der undersøges forskellige løsninger. Udfordringen er, at der på havnekontoret, ved en traditionel kobber forbindelse, kun kan opnås 5,5 Mbit. For en god wi-fi dækning kræves der væsentlig mere båndbrede.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 30-09-2014

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.