Nr.7 - Budgetopfølgning pr. 18. september 2014

Sagsnr.: 14/17933

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Orientering om havnens driftsbudget og driftsforbrug pr. 18. september 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

På udgiftssiden ligger havnens forbrug på 73 procent af det korrigerede budget pr. 18. september 2014, hvilket er lavere i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor den var 85 procent. Forskellen skyldes, at der udestår betaling af størstedelen af el-forbruget.


På indtægtssiden er 96 pct. af de budgetterede indtægter gået ind, hvilket er lidt lavere end samme tidpunkt sidste år, hvor 101 pct. af de budgetterede indtægter var gået ind. Der forventes samlet set indtægter på ca. 55.000 kr. mere end budgetteret i 2014.


Til trods for merudgifterne som følge af stormen Bodil forventes det, at havnen kommer ud med et overskud i 2014 – dog væsentlig mindre end sidste år, hvor overskuddet var 375.498 kr.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 30-09-2014

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.