Nr.5 - Forslag vedr. plads til udenbys sportsbåde

Sagsnr.: 14/19276

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Udvalget skal godkende forslag vedrørende plads til udenbys sportsbåde i Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget for Nivå Havn drøftede d. 12. juni 2014 forslag fra medlem af Forretningsudvalget Christian Caspersen vedrørende plads på land til udenbys sportsbåde og sejljoller.


Forretningsudvalget besluttede, at forslaget skulle kvalificeres yderligere og tages op på et kommende møde i Forretningsudvalget. Forretningsudvalget skal drøfte forslaget og anbefale overfor Fritids- og Idrætsudvalget.


Forslag

Christian Caspersen har i samarbejde med havnefogeden udarbejdet forslag til regler for placering af udenbys sportsbåde. Da der ikke er plads på land til udenbys sportbåde, vedrører nedenstående forslag udelukkende plads i vand.

 

Sæsonplads til udenbys sportsbåde

Der vil være mulighed for 3 pladser i vandet for udenbys sportsbåde.


Pladserne vil blive betragtet som sæsonpladser. For sæsonpladser betales der ikke depositum, men en m2 pris på 473 kr. er væsentlig højere end m2 prisen for almindelig fast bådplads, hvor prisen er 178 kr. pr. m2. (2014 priser).


For at kunne bibeholde en udenbys sportsbåds sæsonplads, kræves det, at båden bliver brugt aktivt i sejlklubbens aktiviteter som lokale trænings sejladser samt lokale/udenbys stævner.

 

En sæsonplads tildeles for én sæson af gangen.


Venteliste

Ejere af udenbys sportsbåde som ønsker at komme på ventelisen, skal sende en ansøgning mærket ”Udenbys sportsbåd” til havnekontoret. Ansøgningsskemaet kan findes på havnens hjemmeside, eller ved henvendelse på havnekontoret


Udenbys sportsbåden vil blive skrevet på den almindelige venteliste. Bådplads tildeles efter gældende regler dvs. efter nr. (anciennitet) på ventelisten.


De pladser der er tiltænkt af udenbys sportsbåde, er ca. 2 ½ meter i bredden. Det er pladser, der er en del af, og hvor efterspørslen ikke er stor.


Trailere

Det vil ikke være muligt at placere de dertil hørende trailers på havneområdet. Efter udenbys sportsbåden er søsat, skal trailer fjernes fra havneområdet, men kan kortvarigt (max 1 døgn) placeres i ”gården” (området mellem Lagunen og Mistralen).

 

Pris

Prisen er som angivet i takst oversigten under Sæsonlejemål i sejlsæsonen. Det vil sige længde x brede af båden (min 20 m2.) gange 473 kr (2014 pris).

  

Prisen for vintersæson i vand er den samme som for gæster (5.500 kr.).

 

Brug af mastekran (servicekaj) er den samme som for gæster (300 kr.).


Pris eksempel: For en J80 vil det koste 9.460 kr. for en sommersæson (15. april til 14. november).

 

Mastekran

Der aftales faste dage med et tidsrum, hvor udenbys sportsbåde fortrinsvis kan benytte mastekranen, ellers ifølge aftale med havnekontoret.

”Havnekontoret” vil bestræbe sig på at holde plads fri ved mastekranen, men der vil forekomme dage i sommer sæsonen, hvor gæstebåde er placeret ved servicekajen.


Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at det er havnefogeden der endeligt afgør, om der er tale om en sportsbåd og om udenbys sportsbåden deltager aktivt i sejlklubbens aktiviteteter.

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn


Regler for leje af bådplads i Nivå Havn.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget godkender forslag vedr. plads til sportsbåde i Nivå Havn inklusive administrationens bemærkninger.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 30-09-2014

Administrationens indstilling godkendt.