Nr.4 - Betaling for el

Sagsnr.: 14/31111

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal godkende forslag om regler for tilslutning til havnens el-standere.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget for Nivå Havn besluttede d. 27. marts 2014 at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Jørgen Winston Rasmussen, Freddi Steffensen, Lars Andersen samt havnefogeden som skulle udarbejde forslag til mulige løsninger og regler for tilslutning til el-standere.


Arbejdsgruppen har formuleret nedenstående forslag bestående af to valgmuligheder for bådejere med fast plads i Nivå Havn dvs. både der ligger i vandet, samt både på sæsonplads:


  1. Kortvarig tilslutning

Båden må kun være tilsluttet havnens el-anlæg, mens man opholder sig på båden. Når båden forlades, skal el-kablet fjernes fra el-standeren. Ved kortvarig tilslutning vil el-forbruget ikke blive faktureret.


Overholdes ovenstående ikke, kan bådejeren blive faktureret 50 kr. pr. påbegyndt døgn, medmindre andet er aftalt med ”havnekontoret”.


  1. Målt strøm sommer og vinter

Ønsker man konstant tilslutning og derved betale for det aktuelle forbrug, skal man være tilsluttet med et at havnens udleverede kabler med el-måler. Der betales 300 kr. pr. år for leje af el-måler. Beløbet opkræves sammen med den årlige betaling for el-forbrug.


El-aflæsning sker ved, at bådejeren henvender sig på havnekontoret med kabel med el-måler ved sommer– og vintersæsonens ophør. Forbrug vil blive faktureret og opkrævet via e-boks.

El- pris fremgår af ”Takster for Nivå havn”, som findes på hjemmesiden.


Det påhviler bådejeren at sikre, at kabel med el-måler ikke udsættes for overlast. Eventuelle omkostninger til reparation af kabel med el-måler vil blive faktureret bådejeren.


Erhvervsfartøjer samt både der benyttes til beboelse, kan kun være omfattet af de i punkt 2 beskrevne regler.


Økonomi

Et forsigtigt estimat vil være, at der skal bruges omkring 150 el-målere.

Pris pr. stk. er max 1600 excl. moms, hvilket vil betyde en samet udgift på ca. 240.000 kr. Der skal anskaffes 50 el-målere i 2014 til brug i vinteren 2014/15 (pris ca. 80.000 kr.). De resterende 100 el-målere skal anskaffes i starten af 2015, så de er klar til den nye sæson.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender forslaget om tilslutning til havnens el-målere.
  2. At Forretningsudvalget godkender, at der anskaffes 50 el-målere i 2014.
  3. At Forretningsudvalget godkender, at der anskaffes 100 el-målere i starten af 2015.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 30-09-2014

  1. Administrationens indstilling godkendt med følgende tilføjelse under model 1:

I forbindelse med opladning af bådens akkumulatorer kan det aftales med ”havnekontoret”, at båden tilsluttes havnens el-anlæg fra kl.16.00 til næste morgen kl. 9.00, hvor el-kablet skal være fjernet fra el-standeren. I dette tidssum er det ikke et krav, at bådejeren er på båden.

  1. Administrationens indstilling godkendt.
  2. Administrationens indstilling godkendt.