Nr.3 - Affaldsplan for Nivå Havn

Sagsnr.: 14/31408

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal godkende affaldsplan for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Havnefogeden modtog d. 26. juni 2014 et brev fra Miljøstyrelsen med anmodning om affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe.


Fredenbsorg Kommune, Nivå Havn, fik en godkendelse af affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Nivå Havn d. 7. december 2011.


Indsendelse og godkendelse af affaldsplanen skal ske senest hvert tredje år. Den der driver Nivå Havn (havnefogeden) skal derfor have fornyet sin godkendelse af affaldsplan senest d. 7. december 2014.


Havnefogenden har på baggrund af henvendelsen fra Miljøstyrelsen udarbejdet en opdateret affaldsplan for Nivå Havn (bilag 1-4).


Proces

Affaldsplanen med ovsersigtskort og klageformular for Nivå Havn skal sendes i høring hos relevante repræsentanter for havnebrugerne samt hos beliggenhedskommunen.


Når planen har været drøftet i Forretningsudvalget sendes den til udtalelse i Fredensborg Kommune med en frist på minimum 3-6 uger. Når affaldsplanen har været i hørring i Forretningsudvalget for Nivå Havn og i Fredensborg Kommune sendes den til godkendelse i Miljøstyrelsen.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender affaldsplanen for Nivå Havn.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 30-09-2014

Administrationens indstilling vedtaget.