Nr.8 - Meddelelser fra formanden og udvalgsmedlemmer

Sagsnr.: 14/8572

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.