Nr.7 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødet d. 18. juni 2015 må flyttes til en anden dag.


Administrationen foreslår, at mødet i stedet fastsættes til d. 16. juni 2014 kl. 16.30-18.00.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Forretningsudvalget besluttede, at der skulle fastsættes en anden mødedato i stedet for den 16. juni 2014.