Nr.6 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 14/8569

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi

Følgende er foretaget på havnen siden sidste møde i Forretningsudvalget:


  • Kontinuerlig reparation af broer.
  • Indsamling af betonklodser fra sommerparkeringen.
  • Opstilling af mastestativer.
  • Udlægning af bådstativer på P-arealerne.
  • Opmåling og endelig placering af bådstativer (opbevaring for vinteren 2014/2015).
  • Fælles bådoptagning den 11. og 18. oktober, samt den 1. november.
  • Servicebygningens varmeanlæg/ventilation omstillet til vinterdrift.
  • Betonklodser er opstillet til beskyttelse af både, der står yderligt langs vejen eller ned til miljøhuse.

Havnen er ved at blive lukket ned for vinteren. Vandslanger skal indsamles, vandanlæg på broerne og P-pladserne skal lukkes og tømmes inden, der kommer frost, dog senest sidst i uge 48.


Efter bådoptagningen er den foreløbige status, at der befinder sig 161 både på land, 23 hjemme privat og 33 i vandet. Der vil blive givet en nærmere præcisering på mødet den 20. november 2014.


De to af servicebygningens tre offentlige toiletter er lukket, mens handicaptoilettet holdes dagligt åbent hen over vinteren fra kl. 06.00 til 18.00.


Havnens nye vaskeri er stort set færdigt og forventes klart til at blive taget i brug inden 1. december 2014. Det eneste der pt. mangler, er selve monteringen af maskinerne. Etableringsomkostningerne var estimeret til ca. 32.000 kr. Den samlede pris for vaskeriet bliver maks. 25.000 kr.


De første 50 kabler med el-målere er leveret, og er nu ved at blive udleveret til bådejere, der bliver i vandet vinteren over. Desværre blev leveringen af målerne forsinket fra leverandøren, så målingen af el-forbrug starter først op d. 25. november 2014.


Havnekontoret er i december, januar og februar delvist lukket.


Der vil i den periode, foruden tømning af affaldsposer, blive foretaget gennemgang af havnen for evt. skader eller hærværk.


Kontakt til havnen kan ske via telefon, sms eller mail.


Oplysning om åbningstider m.v. vil kunne findes på havnekontorets dør og på havnens hjemmeside www.nivaahavn.dk

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.