Nr.5 - Budget 2015

Sagsnr.: 14/38537

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Orientering om budget 2015 for Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har godkendt havnevirksomhedens budget 2015 under dets årlige vedtagelse af kommunens samlede budget.


I budgetforliget indgår, at den reducerede prisfremskrivning, som udløb i 2014, forlænges til og med 2015. Reduktionen vil med de gældende

styringsprincipper svare til en almindelig rammebesparelse på de berørte politikområder på knap 0,9 pct. og udmøntes som sådan (dvs. som en generel reduktion af pris og lønfremskrivningen). Besparelsen er varig, men fra 2016 vil der igen være fuld pris og lønfremskrivning.


Budgettet for Nivå Havn er som følge af ovenstående reduceret med 0,9 pct.

Budget 2015 for Nivå Havn fremgår af bilag 1.


I regulativet for Nivå Havn fremgår det, at forslag til budget oversendes fra Forretningsudvalget for Nivå Havn til Fritids- og Idrætsudvalget med påført udtalelse.

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget for Nivå Havn afgiver udtalelse om budget 2015 for Nivå Havn.
  2. At Fritids- og Idrætsudvalget tager budgettet og udtalelsen fra Forretningsudvalget for Nivå Havn til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Administrationens indstilling godkendt. Forretningsudvalget bemærkede, at man ønsker en bedre it dækning på havnen, og at det indgår i prioritering af nyanskaffelser under hensyntagen til betydningen af en eventuel opsætning af en mobilmast i området.