Nr.4 - Sag vedr. betaling for el-forbrug

Sagsnr.: 14/31111

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn orienteres om sag vedr. betaling for el-forbrug.

Sagsfremstilling og økonomi

Havnefogeden har modtaget enkelte henvendelser fra bådpladslejere, som har spurgt, om indtægten fra el-forbrug vil blive anvendt til en nedsættelse af taksterne for bådpladsleje.


Da Forretningsudvalget for Nivå Havn behandlede sagen om betaling for el-forbrug på deres møde d. 30. september 2014, blev der ikke truffet beslutning om, at indtægten fra el-forbrug skulle anvendes til en takstnedsættelse.


Forretningsudvalget for Nivå Havn anbefalede på deres møde d. 12. juni 2014, at taksterne for bådpladsleje reguleres med kommunens fremskrivning fra 2014 til 2015 og indskuddet reguleres i forhold til udviklingen i nettoprisindekset fra juli 2013 til juli 2014. Fritids- og Idrætsudvalget indstillede d. 13. august 2014 anbefalingen fra Forretningsudvalget for Nivå Havn til Byrådets godkendelse. Taksterne for bådpladsleje i Nivå Havn for 2015 bliver sammen med de øvrige takster i Fredensborg Kommune behandlet i Byrådet d. 24. november 2014.


Administrationen foreslår, at Forretningsudvalget, inden taksterne for 2016 fastsættes, beslutter, om indtægten fra el-forbrug skal anvendes til at sætte taksterne ned. Uanset om indtægten bliver anvendt til en takstnedsættelse eller til øget vedligehold af Nivå Havn, vil midlerne indgå i regnskabet for havnevirksomheden, dvs. den brugerfinansierede del af havnen.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

At Forretningsudvalget for Nivå Havn, inden taksterne for 2016 fastsættes, beslutter, om indtægten fra el-forbrug skal anvendes til en takstnedsættelse af bådpladsleje.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Forretningsudvalget drøftede, om indtægten fra el-forbrug skal anvendes til en takstnedsættelse af bådpladsleje i 2016. Forretningsudvalget besluttede, at indtægterne fra el-betaling ikke anvendes til at nedsætte takster i 2016. Forretningsudvalget har lagt vægt på, at indtægten fra opkrævning af el-forbrug går til betalingen af el-forbruget, og at det budget, som tidligere er gået til at dække udgiften, anvendes til at dække andre kommende udgifter på havnen. Det bemærkes, at taksterne for bådpladsleje hvert år reguleres med kommunens pris fremskrivning.