Nr.2 - Indkøb af mastestativer

Sagsnr.: 14/39290

 
Freddi Steffensen

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal tage stilling til, om der skal indkøbes nye mastestativer primo 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at de 4 eksisterende mastestativer, som er placeret på P-pladsen ved Trekosten, fjernes. I stedet produceres der følgende 6 ny mastestativer:


Ét nyt mastestativ fremstillet af dele fra de gamle stativer, som placeres på bagsiden (parkeringspladssiden) af sejlklubbens bygning, som benyttes til sejludstyr. Stativet vil være permanent opstillet.


Fire nye flytbare mastestativer, hvoraf de to delvist er fremstillet af dele fra de gamle mastestativer. De placeres på græsarealet ved grillpladserne.


Ét nyt flytbart mastestativ til ekstra lange master, som produceres og opstilles parallelt med K-broen (samme sted hvor lange master opbevares i dag).


Et prisoverslag for ovennævnte er 170.000 kr.


Det vil blive vurderet, om det er nødvendigt at foretage yderligere investeringer i forbindelse med etablering af de nye mastestativer. For at skaffe ekstra plads til mastestativerne, kan nedenstående komme på tale:


Grill:                                10.000 kr.

Flytning af benzinskur:          2.000 kr.      

3 ny borde/bænke:             15.000 kr.


Administrationen foreslår, at der af budget 2015 reserveres 200.000 kr. til indkøb og etablering af nye mastestativer.


Forretningsudvalget forelægges sagen, da beløbet overstiger det budget (119.000 kr.), der i 2015 er afsat til nyanskaffelser.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget reserverer 200.000 kr. af budget 2015 til indkøb og etablering af nye mastestativer til Nivå Havn.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

  1. Administrationens indstilling godkendt.