Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.: 14/8566

 
Freddi Steffensen

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 20-11-2014

Afbud fra Freddi Steffensen. Suppleant Flemming Bruun deltog i stedet.

Godkendt.