Nr.8 - Regler for tilslutning til havnens el-standere.

Sagsnr.: 14/9874

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal drøfte den eksisterende løsning og eventuelt ny løsning for tilslutning til havnens el-standere.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket et punkt på dagsorden om regler for tilslutning til havnens el-standere.


Baggrunden for ønsket er, at den eksisterende løsning med hængelåse på udtag med målere aldrig har fungeret. Der er ikke konsekvent faktureret forbrug. Havnefogeden vil på mødet orientere om mulige løsninger.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. Forretningsudvalget for Nivå Havn drøfter eksisterende løsning og eventuelt ny løsning for tilslutning til havnens el-standere.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Forretningsudvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Jørgen Winston Rasmussen, Freddi Steffensen, Lars Andersen samt havnefogeden omkring udarbejdelse af mulige løsninger og regler.