Nr.4 - Fastsættelse af Forretningsudvalgets møder i 2014

Sagsnr.: 14/8567

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget skal fastsætte mødedatoer for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen foreslår, at Forretningsudvalget afholder 4 møder på følgende datoer:


Torsdag d. 27. marts (nærværende møde)

Torsdag d. 12. juni

Tirsdag d. 30. september

Torsdag d. 20. november


Mødedatoerne er afstemt med Byrådskalender.


Administrationen foreslår, at alle møder afholdes fra kl. 16.30-18.00.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget godkender mødedatoerne for 2014
  2. At Forretningsudvalget godkender mødetidspunktet kl. 16.30-18.00

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

  1. Administrationens indstilling godkendt.
  2. Administrationens indstilling godkendt.