Nr.2 - Forretningsudvalgets sammensætning 2014-2017

Sagsnr.: 14/8565

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Orientering om Forretningsudvalgets sammensætning i indeværende byrådsperiode.

Sagsfremstilling og økonomi

I regulativet for Nivå Havn fremgår, at Forretningsudvalget sammensættes af:


  • Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget (nu Fritids- og Idrætsudvalget)
  • 2 medlemmer af Fredensborg Kommunes kommunalbestyrelse udpeget af denne
  • 2 lokalboende medlemmer af foreningen Nivå Bådelaug
  • 1 lokalboende medlem af foreningen Nivå Tursejlere
  • 1 lokalboende medlem af Nivå Fritidsfiskerforening

Forretningsudvalget for Nivå Havn er fra 1. januar 2014 sammensat således:


Byrådsmedlemmer:

Per Frost Henriksen (A) – formand for Fritids- og Idrætsudvalget – er født formand for Forretningsudvalget

Carsten Nielsen (A)

Lars Søndergaard (V)


Brugerrepræsentanter:

Jørgen Winston Rasmussen – Nivå Bådelaug

Christian Caspersen – Nivå Bådelaug

Freddi Steffensen - Nivå Tursejlere

Lars Andersen – Nivå Fritidsfiskerforening

Retsgrundlag

Regulativ for Nivå Havn (se bilag 1 under punkt 5).

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Orienteringen taget til efterretning.