Nr.11 - Orientering om oprensning Nivå Havn

Sagsnr.: 14/8570

 
Lars Søndergaard

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn orienteres om planerne i kystprojeket for oprensning af indsejlingen til Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen har ønsket, at der blev orienteret om planerne for oprensning af indsejlingen til Nivå Havn.


I januar 2012 besluttede det daværende Miljø- og Teknikudvalg, at behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn skulle undersøges.

Baggrunden var, at stormen i november 2011 havde været hård ved kyststrækningen. Siden har stormen i december 2013 gjort projektet mere aktuelt.

Fredensborg Kommune har i henhold til Kystbeskyttelsesloven mulighed for at søge Kystdirektoratet om tilladelse til kystbeskyttelse for en kyststrækning bestående af flere ejendomme. 

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra kystgrundejere, KDI samt kommunen, der sammen skal afdække behovet for kystbeskyttelse og se på forslag til kystbeskyttelse.


I den forbindelse var der den 20. februar 2014 indbudt til møde med de berørte grundejere om forslaget til kystbeskyttelse og forslag til bidrag til fordeling af udgifter forbundet med drift og anlæg. Referatet af dette møde samt tilbud fra Niras fra maj 2013 er vedhæftet som bilag til orientering.


Administrationens vurdering i forhold til oprensning af indsejlingen til Nivå Havn

Administrationen oplever, at interessen for mere sand nord for havnen er meget blandet, men administrationen arbejder videre med det i kystprojektet.


Administrationen vurderer, at projektet kan have lange udsigter, da der bliver to muligheder for at påklage projektet til Transportministeriet. Såfremt det kommer videre, vil der være nogle udeståender ift. at få tilladelse til at flytte sandet, prisen og de praktiske muligheder.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 27-03-2014

Fraværende: Per Frost Henriksen.


Orienteringen taget til efterretning.