Nr.9 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 14/8573

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling og økonomi

  • Administrationen og/eller brugerrepræsentanter fortæller om deltagelse i arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af potentialeplan for Nivå Havn og Strandpark.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 12-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.