Nr.8 - Orientering fra havnefogeden

Sagsnr.: 14/8569

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Under dette punkt orienterer havnefogeden om arbejder, begivenheder og idéer i og omkring havnen.

Sagsfremstilling og økonomi


Siden sidste møde i Forretningsudvalget d. 27. marts 2014


 • Havnens vandanlæg er åbnet, der har været enkelte frostskader
 • Uddybning af indsejling med 1880 m³
 • El-stander på broen er gennemgået og repareret – stormen Bodil var hård ved el-samlingerne og stikkontakterne. Det forventes, at der løbende skal skiftes stikkontakter
 • Søsætning den 12. og 19. april, samt den 3. maj
 • Kontrol af agterpæle - 10 agterpæle er udskiftet
 • Oprydning/indsamling af stativer på P-pladser
 • Oprydning på P-pladser og Miljøhus
 • Udlægning af betonklodser på P-arealerne
 • Reparation af broer
 • Sikkerhed/service check på mastekran
 • Opkrævninger af sommerleje for fastligger er udsendt
 • C - flydebroens kæde forankringen er udskiftet med pæle forankring
 • Ny X - bro er leveret og monteret
 • Nyt adgangs/låsesystem til servicebygningen er færdig monteret og taget i brug
 • Nyt system til registrering af el for fastlæggere, er endnu ikke igangsat

Øvrige punkter til orientering:

 • Der har været besøg fra Center for Plan og Miljø vedr. placering af mobilantennemast.
 • Havnefogeden orienterer om de tiltag, der er tage for at forebygge uro og støj på havnen.

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 12-06-2014

Orienteringen taget til efterretning.