Nr.3 - Ny plan vedr. molehoveder som følge af stormen Bodil

Sagsnr.: 13/18394

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Forretningsudvalget for Nivå Havn skal beslutte, om etablering af den nye stenkiste på øst molen (mod syd) udsættes på ubestemt tid, og at Øst molen i stedet renoveres som Nordre mole.

Sagsfremstilling og økonomi

Forretningsudvalget for Nivå Havn besluttede d. 10. oktober 2013 at afsætte 250.000 kr. til to molehoveder. Forretningsudvalget besluttede følgende løsning:


”Nordre mole reetableres som den oprindelige løsning med det nødvendige antal sten. Øst molen (mod syd) laves som en stenkiste med azorbepæle i tråd med materiale andre steder i havnen. Molehoved males delvist hvid for at synliggøre indsejling”.


Arbejdsgruppen, bestående af havnefoged Torben Zedeler og medlem af Forretningsudvalget for Nivå Havn Jørgen Winston Rasmussen, foreslår, at etablering af den nye stenkiste på øst molen (mod syd) udsættes på ubestemt tid, og at Øst molen i stedet renoveres som Nordre mole.


Baggrunden for at foreslå en udsættelse er følgende:

  • Efter stormen Bodil er efterspørgslen på havneentreprenører steget markant. Det har betydet, at arbejde udført af havneentreprenører samt materialer er steget væsentligt.
  • Der er igangsat et forarbejde med henblik på ny lokalplan for Nivå Havn.  

Kompetence

Forretningsudvalget for Nivå Havn.

Indstilling

  1. At Forretningsudvalget for Nivå Havn godkender, at etablering af den nye stenkiste på øst molen (mod syd) udsættes på ubestemt tid, og at Øst molen i stedet renoveres som Nordre mole.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 12-06-2014

Godkendt.