Nr.2 - Godkendelse af opdateret version af Regulativ for den brugerfinansierede virksomhed Nivå Havn

Sagsnr.: 14/18620

 
Carsten Nielsen

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til opdateret version af regulativ for den brugerfinansierede virksomhed Nivå Havn.

Sagsfremstilling og økonomi

Det nuværende regulativ for den brugerfinansierede virksomhed Nivå Havn blev vedtaget af Fredensborg Kommunes sammenlægningsudvalg d. 29. november 2006 gældende fra 1. januar 2007, hvor den nye sammenlagte kommune trådte i kraft.


Administrationen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at få opdateret regulativet, så det stemmer overens med den nye styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014.


Udover opdatering som følge af ny styrelsesvedtægt er der lavet enkelte mindre rettelser og præciseringer. Det er dog ikke rettelser, der har konsekvenser ift. til ansvarsdelingen mellem Fredensborg Kommune og havnevirksomheden.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At udvalget overfor Byrådet godkender opdateret version af regulativ for den brugerfinansierede virksomhed Nivå Havn.

Beslutning i Forretningsudvalget for Nivå Havn den 12-06-2014

Godkendt med tilføjelse af, at lejevilkår vedlægges som bilag til regulativet.